ویژگیهای یک تیم موثر و نقشی که شما بعنوان یه عضو در ایجاد یک تیم موثر ایفا میکنید رو بیاموزید. در راستای اهمیت دانستن تواناییها و ضعفهاتون، مربی مدیریت “کریس کرافت” بر اهمیت براورده کردن انتظارات، گوش کردن به بقیه اعضای گروه، برقراری ارتباط شفاف، ایفا بیشتر از یک نقش و حامی بودن تاکید میکنه.

برنامه درسی دوره

معرفی :
خوشامد گویی رایگان 00:01:07
اهمیت تیم :
انجام کار 00:01:41
از عهده برآمدن بدون مدیر 00:01:36
چی یه تیم عالی میسازه؟ :
اشتراک یک منظر برای موفقیت 00:01:46
تقسیم کار 00:06:02
تنظیم محیط کاری مناسب 00:01:46
ترویج ارتباطات آزاد 00:03:32
آگاه بودن از نقاط ضعف رایگان 00:02:32
ایجاد فرهنگ اعتماد 00:03:42
قدردانی از تفاوتها 00:01:50
پذیرش و مدیریت درگیریها 00:02:59
پیش افتادن از مشکلات 00:02:56
مسئولیت شما در برابر بقیه اعضای تیم :
حفظ نگرش مثبت 00:01:46
براورده کردن اعتماد رایگان 00:03:41
گوش دادن 00:03:12
تشویق افراد ساکتتر 00:05:02
ارتباط برقرار کردن 00:02:27
قدرت ایفا بیشتر از یک نقش 00:01:53
پشتیبانی 00:02:49
چالش داشتن رایگان 00:02:49
زمان بندی مشارکها 00:02:16
بخشش 00:02:01
همگروهی بهتری شدن :
شناختن خودتون رایگان 00:02:41
استفاده از تواناییها 00:01:30
کنارآمدن با ضعفها 00:02:53
فراتر رفتن 00:01:37
نتیجه گیری :
خلاصه 00:02:14

نقد و بررسی دوره

نامعلوم

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

شرکت در دوره
  • 27,000 تومان
  • دسترسی نامحدود
2 دانشجو ثبت نام کرد

برترین دوره ها

نظرات

© 2018 | همه حقوق برای لیندااپ محفوظ است.