امروزه تقریبا تمام سازمان ها به طور بی وقفه ای با تغییرات محیطی روبرو هستن. تغییر دیگر یک انتخاب نیست؛ این به یک نیاز برای انجام کسب و کار تبدیل شده.
در این دوره، مدیران می توانند مفهوم اصلی تغییر و نقش خودشان در ایجاد آن را یاد بگیرند. مربی این دوره به شما کمک می کند که یک ذهنیت تغییر ایجاد کنید، مهارت های مناسب را بدست آورید و به افراد و تیم های مختلف در سراسر سازمان خود کمک کنید تا تغییرات را بپذیرند و اجرا کنند

برنامه درسی دوره

معرفی :
رهبری موثر تغییر رایگان 00:01:29
درک تغییر :
چرا امروزه تغییر تصاعدی است؟ 00:04:07
از بین رفتن مدیریت تغییر 00:05:33
شما به عنوان رهبر تغییر :
شما چه نوع رهبر تغییری هستید رایگان 00:03:47
مهارت های ضروری برای رهبری تغییر 00:05:12
شجاعت داشتن برای تغییر 00:04:05
رهبری تغییر :
برای تغییر آماده شوید 00:05:53
هماهنگ سازی سازمان شما برای تغییر 00:05:29
طرح کلی شما برای تغییر 00:04:43
کمک به افراد برای تغییر 00:06:51
کمک به تیم ها برای تغییر 00:06:38
کمک به سازمان ها برای تغییر 00:05:21
تغییرمورد نظرخودتان را تعریف کنید :
ارزش فرهنگ سازمان خودتان را تعیین کنید رایگان 00:04:13
رهبری تحول دیجیتالی 00:07:02
رهبری یک فرهنگ نوآوری 00:05:33
رهبری مسئولیت اجتماعی 00:05:46
راه اندازی تغییر پایدار :
چطور تغییر بزرگتری ایجاد کنیم رایگان 00:04:06
تغییر و سازمان سازگارشما 00:04:50
مراحل پیش رو 00:03:10

نقد و بررسی دوره

نامعلوم

امتیاز
 • 5 ستاره0
 • 4 ستاره0
 • 3 ستاره0
 • 2 ستاره0
 • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

شرکت در دوره
 • 29,000 تومان
 • دسترسی نامحدود
0 دانشجو ثبت نام کرد

  برترین دوره ها

  نظرات

  © 2018 | همه حقوق برای لیندااپ محفوظ است.