نحوه ی ساخت برنامه های آموزشی تاثیر گذارِ با ارزش شرکت ها را یاد بگیرید که نتایج کسب و کار را به سمت نتایج مثبت تر راهنمایی می کنند. اگر میخواهید از یادگیری الکترونیکی استفاده کنید، باید از رهبران ارشد در سازمانتان خرید کنید. در این دوره، آجای پانگارکار، روشهایی را برای سود بردن از یادگیری الکترونیکی در برنامه ی آموزشیِ شرکت نشان میدهد.وی نحوه ی شناسایی سهامداران اصلی در سازمانتان را توضیح میدهد، و سوالات و انتظارات آنها را پیش بینی میکند.

برنامه درسی دوره

مقدمه :
معرفی فرهنگ یادگیری رایگان 00:01:03
یادگیری در سازمان مدرن 00:02:44
توسعه ی مهارتهای تجاری رهبر و سازمان :
مهارتهای لازم تجاری برای رهبر و سازمان 00:03:56
فرصتهای یادگیری بااستفاده از تجزیه و تحلیل مالی 00:04:12
مدارک تجاری برای آموزش در شرکت :
آموزش زیر نظر رهبران رایگان 00:04:07
مرکز سود و سرمایه گذاری 00:03:42
تمایلاتِ رهبران در یادگیری 00:03:28
توسعه ی استراتژی آموزش و یادگیری :
توسعه ی رویکرد یادگیری 00:03:24
نحوه ی بینش رهبران تجاری نسبت به یادگیری 00:03:42
یادگیری برای رهبران تجاری به چه معناست 00:03:56
تاثیر یادگیری بر ابتکار مبتنی بر پروژه 00:03:26
مدیریت آموزش :
حفظ بودجه ی آموزشی تان رایگان 00:02:55
تاثیر هزینه های یادگیری بر سرمایه گذاری پروژه 00:03:10
ارزیابی سرمایه گذاری یادگیری تان 00:03:04
ایجاد آموزش مورد نیاز کارکنان 00:03:17
نقش استراتژیک یادگیری :
حفظ ارزش یادگیری تان رایگان 00:03:30
هماهنگی با انتظارات عملکرد 00:03:33
ساخت ارتباطات استراتژیک برای یادگیری 00:03:26
نتیجه گیری :
مراحل بعد 00:02:00

نقد و بررسی دوره

نامعلوم

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

شرکت در دوره
  • 31,000 تومان
  • دسترسی نامحدود
2 دانشجو ثبت نام کرد

برترین دوره ها

نظرات

© 2018 | همه حقوق برای لیندااپ محفوظ است.