آیا می دانید که سود شرکت شما واقعا از کجا حاصل می شود؟ به عبارتی آیا می دانید که در حقیقت کدام محصولات پول ساز هستند؟ و آیا استراتژی شما در راستای بیشنه کردن تولید سود است؟
سلام، من راف رازِنبرگ هستم. من در زمینه ی آنالیز عملکرد کسب و کارها متخصص هستم، که این تخصص از طریق شغل هایی که در زمینه ی امور مالی و سرمایه گذاری داشتم و کار با سازمان های بزرگ و کوچک به منظور تولید نتایج واقعی تجارت، به دست آمده است. به دوره ی آموزشی من که درمورد حسابداری هزینه و سودآوری محصول است، خوش آمدید.
در این دوره ی آموزشی، یک روش گام به گام را به منظور رسیدن به دید روشنی درمورد سودآوری محصول شما، خواهیم آموخت. گذراندن این دوره، نقطه ی شروع سودهای چشمگیر زیادی برای کسب و کار شما خواهدبود، شامل داشتن درک بهتری از این که چطور شرکت شما سود تولید کند، چطور یک برنا مه ی سودآوری محصولِ قوی بسازید و چطور سودآوری خود را به بیشترین حد برسانید. هم اکنون، با ما برای شروع این دوره همراه شوید.