پائولا ریزو، مربی بهره وری ، نویسنده و برنده جایزه امی در این دوره نکات مهم و طلایی
را درباره کمک به شما در تعیین مرزهایی برای حفظ
و کنترل زمان به اشتراک می گذارد.
احتمالا تا به الان کارها و مواردی به لیست انجام کارهای شما اضافه شده
که بهره وری شما را پایین میاورد و احساس ناراحتی و استرس به شما میدهد.
با کمک پائولا شما میتونید ببینید که با کنترل زمانتان چه قدر در بهره وری،
احساس خوشحالی و زندگی شما ، تفوت ایجاد میشود.
پائولا بر لزوم شناسایی زمان ها و جاهایی که می خواهید بیشتر
وقت خود را صرف کنید تاکید میکند
و همچنین به شما میآموزد که چگونه مرتبا زمان خود را ردیابی کنید.
او به شما می آموزد که چگونه در هر جایی که لازم شد درباره زمان
و برنامه خود تصمیم بگیرید ، قوانین واضحی وضع کنید.
پائولا درباره قدرت نه گفتن صحبت میکند و نحوه گفتن آن را به اسانی به شما توضیح میدهد.
اما هنگامی که بله گفتید ، باید مسئولیت پذیر باشید و زمان خود را برای موفقیت تنظیم کنید.
در پایان ، پائولا شما را در ایجاد یک استراتژی برای تعیین مرز و محدودیت ها راهنمایی میکند
و به شما می آموزد که با پایبندی به قوانین چگونه از وقت و زمان خود حداکثر استفاده را بکنید
تا زندگی شخصی و یا کاری شاد و سازنده تری داشته باشید.