کوید 19 دنیا رو تغییر داده است_ و هیچ راه برگشتی هم نگذاشته. رفتارها متقابلی که فروشندگان و مشتریان در مقابل هم داشتند، در راه منطبق شدن با فضای کاریِ تمرکز بر مشتری تغییر خواهد کرد، به شکلی که هنوز همکاری های از راه دور را شامل شود.شما چطور خود را تطبیق می دهید؟ درمورد چگونگی بازار فروش در جهانی که در آن همه گیری بوجود آمده تحقیق کنید _ و همچنین درمورد تفاوت این جهان با گذشته. مهارت های ارتباطی ضروری را برای فروش یاد بگیرید، مانند، هوش هیجانی، گوش دادن فعال، و توانایی تطبیق سطح راحتی خریدار باتوجه به فضای شخصی. همچنین دین کارل، یک متخصص و مربی فروش، به شما توضیح می دهد که چگونه مهارت هایتان را به روز نگهدارید و پس از همه گیری چگونه از شبکه سازی و فرصت های همکاری استفاده کنید.

برنامه درسی دوره

مقدمه:
دنیای جدید بازار خرید و فروش رایگان 00:01:21
بازگشت خرید و فروش به سر کار:
هماهنگی کل شرکت 00:02:50
ذهنیت اولویت با خریدار:
درک نقش خریدار 00:02:48
توقعات خریدار و قابلیت های فروش 00:03:04
الزامات فروش برای آینده:
فروش و هوش هیجانی 00:02:52
الزامات مهارت های ارتباطی 00:03:26
برنامه ریزی برای تحقیق کردن جهت داشتن آمادگی 00:02:45
ارائه و پیگیری 00:03:10
قوانین جدید فضای شخصی 00:02:57
فناوری و ابزارهای آن 00:03:19
توسعه ی مداوم مهارت ها:
شبکه سازی و همکاری 00:03:00
جلسات فروش و آموزشی 00:02:38
نتیجه:
بازگشت به کار 00:01:17
شرکت در دوره
  • 39,000 تومان
  • دسترسی نامحدود
0 دانشجو ثبت نام کرد

    برترین دوره ها

    نظرات

    © 2018 | همه حقوق برای لیندااپ محفوظ است.