اگر فیدبک های موثر و به موقعی ندارید، اگر مدیری به خوبی انچع که میتوانید باشید، نیستید
در این دوره ، لیندا کرویل ، کارشناس رهبری ، نحوه ارائه نتیجه بخش بازخورد را به شما ارائه میدهد.لیندا مواردی را که باعث می شود بازخورد بی نظیر ،مهم است و یا بسیار دشوار باشد را توضیح میدهد. وی درباره علم بازخورد مغز ، از جمله چگونگی یادگیری مغز و دلیل اتصال ما به یکدیگر ، بحث می کند.
لیندا الگوهای ارتباطی در بازخورد و نحوه شناسایی الگوهای خود و درک واضح الگوهای دیگران را شرح میدهد. وی در مورد چگونگی جلوگیری از سوگیری ها در بازخورد و فواید بازخورد در بهبود روابط ، تبدیل شدن به یک حامی موثر و ایجاد اعتماد کمک کند.او در پایان نکات مفیدی در مورد نحوه انتقال و دریافت صحیح بازخورد شما را راهنمایی میکند.

برنامه درسی دوره

معرفی:
تسلط بر هنر بازخورد رایگان 00:01:28
بازخورد یعنی چه :
چه چیزی بازخورد را ایجاد میکند؟ 00:03:09
فیدبک موثر 00:03:08
اهمیت فیدبک 00:04:05
چرا فیدبک دادن مشکل است؟ 00:03:21
فیدبک رسمی در مقابل فیدبک دوستانه 00:02:55
مطالعات مغزی بارخورد :
اشنایی با مغز اولیه رایگان 00:03:49
نحوه یادگیری مغز 00:03:29
ارتباط داشتن 00:03:23
الگوهای ارتباطی :
الگوهای ارتباطی چیست؟ 00:03:00
برای پیشرفت باید الگوهایتان را بشناسید 00:03:33
برای پیشرفت باید از الگوهای دیگران اگاه باشید 00:02:24
بازخورد و سوگیری :
تعصبات رایج 00:04:42
نحوه بازخورد دادن به افراد مختلف 00:03:45
ارائه بازخورد فرهنگی 00:04:13
پایه گذاری محکم :
روابط استوار 00:03:06
سه رکن هوش هیجانی 00:04:04
یک حامی قوی باشید 00:03:17
اعتماد سازی 00:03:31
حس قوی صداقت 00:03:55
انتقال بازخورد :
آماده سازی کنید 00:03:35
نحوه ساختار بندی مکالمه 00:03:43
برنامه های پیگیری 00:01:00
دریافت بازخورد :
درخت بازخورد 00:03:08
کمک کنید! 00:02:10
آیا درک کرده اند؟ 00:02:09
نتیجه گیری :
آینده بازخورد 00:01:21
شرکت در دوره
  • 49,000 تومان
  • دسترسی نامحدود
3 دانشجو ثبت نام کرد

برترین دوره ها

نظرات

© 2018 | همه حقوق برای لیندااپ محفوظ است.