آیا از خود پرسیده اید که هویت جنسیتی چه تاثیری بر نحوه مذاکره
یا چگونگی بی طرفانه جلوه دادن مذاکرات دارد؟
در این دوره ، مربی Carolyn Goerner درباره نقش جنسیت در مذاکره و نحوه شکل دادن به زمینه مذاکره بحث می کند . کارولین کلیشه های رایج را شناسایی می کند و توضیح می دهد که جلب توجه به کلیشه ها می تواند قدرت آنها را کاهش دهد.
او افسانه دو بند را توصیف می کند ، سپس به شما کمک می کند شرایط مذاکره را تعریف کنید. کارولین می گوید که چگونه همکاری ، آمادگی و تعیین هدف در مذاکره نقش دارد. و روش های مدیریت احساسات ، نشان دادن همدلی و ایجاد روابط هنگام مذاکره را پوشش می دهد. کارولین پس از صحبت در مورد اینکه چگونه آموزش و تمرین به شما در رشد مهارت مذاکره کمک می کند ، در پایان با نشان دادن اینکه چگونه می توانید برابری را در مذاکرات آینده ارتقا دهید ، نتیجه گیری میکند.

برنامه درسی دوره

معرفی :
جنسیت چگونه بر مذاکره تأثیر می گذارد رایگان 00:01:17
نقش جنسیت در مذاکره:
هویت در مذاکره 00:04:02
اسطوره ی دو بند 00:04:08
شکل دادن به زمینه مذاکره:
شرایط مذاکره را تعریف کنید 00:03:25
همکاری در مذاکره 00:03:47
آمادگی در مذاکره 00:03:30
تعیین هدف در مذاکره 00:03:12
مدیریت احساسات در مذاکره 00:03:53
همدلی در مذاکره 00:02:36
ایجاد روابط در مذاکره 00:03:07
آموزش و تمرین در مذاکره 00:04:02
نتیجه :
ارتقا برابری در مذاکره برای آینده 00:03:38
شرکت در دوره
  • 39,000 تومان
  • دسترسی نامحدود
0 دانشجو ثبت نام کرد

    برترین دوره ها

    نظرات

    © 2018 | همه حقوق برای لیندااپ محفوظ است.