معرفی مفهوم جریان به زندگی هایمان می تواند کمک کند تا ذهنیتی مساعد برای موفقیت ایجاد شود. در این دوره، متخصص کریستینا وو به شما نشان میدهد که چطور عادت های تاثیر گذاری برای خود ایجاد کنید تا قدرت جریان را در همه ی ابعاد زندگیتان در دست بگیرید.
با کریستینا همراه شوید حینی که مفهوم جریان، چگونگی ورود به حالت جریان، و اینکه چطور راهنماهایی مانند مدیتیشن و تامل میتوانند به شما کمک کنندتا با حالت جریان خود مرتبط شوید را روشن می سازد. او همچنین راهبرد هایی می دهد درمورد چگونگی پیدا کردن جریان در شغلتان از طریق ایجاد پروژه های جریان و حلقه های بازخورد، ارتباط با اشتیاق و هدف، و ایجاد جریان بیشتر در زندگی شخصی تان از طریق طبیعت و ترویج ذهن آگاهی.

برنامه درسی دوره

معرفی:
در زندگی تان جریان ایجاد کنید رایگان 00:01:27
چطور وارد حالتی از جریان شویم:
هر لحظه می تواند حالتی از جریان باشد 00:02:08
هرکسی می تواند جریان را تجربه کند 00:02:22
هشت شرط برای جریان 00:02:50
حالتی مساعد از وجود داشتن 00:02:32
راهنمای شما برای ارتباط با حالت جریان:
اهمیت مدیتیشن و بی حرکت بودن رایگان 00:02:15
تامل کردن درمورد چیزهایی که خوشحالتان می کنند 00:02:31
به بدنتان توجه کنید 00:02:55
روابط انسانی صندوق هایی هستند برای جریان 00:02:18
پیدا کردن جریان در کار و بیزنس:
به یاد آوردن چرای خود 00:03:04
طراحی روزهای کاری 00:02:34
ایجاد پروژه های جریان 00:02:42
حلقه های بازخورد و اهداف 00:02:18
جریان و اشتیاق، هدف و خلاقیت:
ارتباط بین اشتیاق هدف و جریان 00:02:40
چرا خلاقیت این اندازه اهمیت دارد 00:02:31
راه هایی خلاقانه برای ایجاد جریان در زندگی روزمره 00:02:29
چگونه جریان بیشتری در زندگی روزمره خود ایجاد کنیم:
با تصویر بزرگ شروع کردن 00:02:05
ترویج ذهن آگاهی 00:02:31
برنامه ریزی برای استراحت 00:02:02
ارتباط با طبیعت 00:01:51
توجه داشتن به پیشرفت خود 00:02:27
نتیجه گیری :
مسیرتان به سمت جریان 00:01:11
شرکت در دوره
  • 39,000 تومان
  • دسترسی نامحدود
1 دانشجو ثبت نام کرد

برترین دوره ها

نظرات

© 2018 | همه حقوق برای لیندااپ محفوظ است.