توسعه فردی

توسعه فردی چیست

توسعه فردی نیاز هر فرد برای افزایش مهارت های زندگی و کسب و کار است .این ویژگی یک فرایند مستمر در خصوص ارزیابی نیاز های آموزشی هر فرد و برنامه ریزی برای رفع این نیاز ها است. این فرایند به شما کمک می کند که در خصوص دانش، عملکرد و یا موفقیت های خود فکر کنید و برای ارتقا و پیشرفت فردی، تحصیلی و آموزشی خود برنامه ریزی نمایید.
افزایش مهارت های فردی
در این دوره قصد داریم فضایی را بوجود آوريم كه در آن هركدام از پرسنل فرصت مي يابند با مقام مافوق خود به نحو شفاف صحبت كرده و علاوه بر بيان مشكلات ، به رشد شخصیتی و توانایی در مدیریت و رهبری  بپردازد. و در نهايت به يك جمع بندي در جهت اجراي هرچه بهتر خدمات برسند. علاوه بر اين با اجراي اين طرح مي توانيم به درستي حيطه هايي را كه پرسنل در آنها نياز به آموزش دارند را تعيين نموده و با متمركز نمودن آموزش ها بر نيازهاي واقعي پرسنل باعث افزايش اثربخشي و كارآيي آموزش ها شود .

برترین دوره ها

نظرات

© 2018 | همه حقوق برای لیندااپ محفوظ است.